Rýchlejšie a presnejšie

dopravné informácie

vo Vašom navigátore GARMINPrepojte si Váš navigátor Garmin so smatfónom a vďaka bezplatnej aplikácií SmartphoneLink, budete mať najrýchlejšie a najpresnejšie informácie o zdržaniach na Vašej trase.

Hlavným rozdielm oproti existujúcemu systému RDS-TMC je spôsob šírenia dopravných správ, ktoré sú vysielané prostredníctvom mobilnej GSM siete a preto je na ich príjem potrebný smartfón. Vďaka tejto technológii sú informácie o doprave doručené vodičom oveľa rýchlejšie a hlavne presnejšie ako cez FM vysielače RDS-TMC.

Navigátor prijaté informácie nielen zobrazuje, ale aj efektívne vyhodnocuje. Takže Vás informuje len o udalostiach, ktoré sa týkajú Vašej aktuálnej trasy. Vyhodnocuje okamžité zdržanie a najvhodnejšiu alternatívnu trasu. Vopred viete, že sa blížete k miestu, kde máte zvýšiť pozornosť a opartnosť, prípadne ako môžete takéto miesto obísť.

Informácie o doprave vyhodnocuje a vysiela spoločnosť HERE, ktorá je aj dodávateľom prémiových mapových dát pre navigačné systémy.

www.garmin.sk