Čo je SmartphoneLink?

Jedná sa nový spôsob šírenia aktuálnych dopravných informácii, ktorý je založený na mobilných dátových sieťach a smart telefónoch.Podmienky využívania tejto služby

• smartfón so systémom iOS alebo Android
• aktivované mobilné dátové služby - internet
• kompatibilné navigačné zariadenie Garmin - podpora bluetooth

Základ prémiového vysielania tvorí modelovanie stavu cestnej premávky pomocou sledovania pohybu vybranej veľkej skupiny vozidiel (Flow Traffic). V reálnom čase sa porovnávajú okamžité prejazdné rýchlosti na jednotlivých úsekoch ciest s historickými údajmi. V prípade spomalenia sa vyhodnocuje jeho závažnosť i predpokladaný čas zdržania na tomto úseku. Týmto spôsobom sa identifikuje problém na ceste často ešte pred príchodom záchranárov alebo polície, prípadne pred jeho nahlásením vodičmi do rádia.

Výhody šírenia dopravných správ cez SmartphoneLink

Rýchlosť
• prenosová kapacita a rýchlosť mobilnej siete je neporovnateľne vyššia ako pri RDS-TMC
• vodič tak dostáva správu do niekoľkých sekúnd, od zistenia obmedzenia premávky na ceste
Presnosť
• systém RDS-TMC umožňuje informovať len o obmedzeniach na hlavných cestných ťahoch, ktoré v tzv. lokalizačných tabuľkách
• prostredníctvom SmatphoneLink je možné informovať o obmedzení premávky na ľubovoľný úsek cesty s presnosťou niekoľkých metrov

Ako postupovať?

1. Nainštalujte si na svoj mobilný telefón aplikáciu SmartphoneLink.
2. Prepojte svoj mobilný telefón s navigátorom
3. Spustite aplikáciu SmartphoneLink

www.garmin.sk